Banner top Banner top

Socola zaini tổng hợp 6 loại 320g

Tình trạng: Còn hàng   |   Mã SKU: PVN461
275.000₫
Phương thức thanh toán
 • Giao hàng toàn quốc
  Giao hàng toàn quốc
 • Tích điểm tất cả sản phẩm
  Tích điểm tất cả sản phẩm
 • Freeship đơn hàng 500k ( nội thành HCM)
  Freeship đơn hàng 500k ( nội thành HCM)
 • Cam kết chính hãng
  Cam kết chính hãng

Mô tả sản phẩm

🍫🍫𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 tổng hợp - Hàng Ý

🔥🥰 𝘕𝘦̂́𝘶 𝘣𝘢̣𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘴𝘰𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘤𝘩𝘢̆́𝘯 đ𝘢̃ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘡𝘢𝘪𝘯𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 10 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘴𝘰𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘯𝘨𝘰𝘯 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘛𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪. 𝘏𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘪̣ 𝘴𝘰𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘮𝘦̂̀𝘮 𝘮𝘢̣𝘪, 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̛̣𝘱 đ𝘰̣̂𝘤 đ𝘢́𝘰 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘩𝘢̣𝘵, 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘬𝘩𝘰̂ 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘩𝘢̣𝘵 𝘥𝘦̉, 𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂𝘯, 𝘩𝘢̣𝘵 𝘮𝘢̆́𝘤 𝘤𝘢, 𝘥𝘢̂𝘶,… 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘪̣ 𝘴𝘰𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘯𝘦̂𝘯 𝘩𝘢̂́𝘱 𝘥𝘢̂̃𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘨𝘰𝘯 𝘩𝘰̛𝘯 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘩𝘦̂́𝘵.

🔥🥰 𝘚𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘴𝘰𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵 𝘷𝘰̛̀𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘴𝘶̛̣ 𝘩𝘰̀𝘢 𝘲𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘩𝘢̉𝘰 𝘤𝘶̉𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘴𝘶̛̃𝘢 𝘯𝘨𝘰̣𝘵 𝘯𝘨𝘢̀𝘰 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘩𝘢̣𝘵 𝘥𝘦̉ 𝘣𝘶̀𝘪 𝘣𝘦́𝘰, 𝘵𝘩𝘰̛𝘮 𝘯𝘨𝘢̣̂𝘺, 𝘬𝘪́𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘷𝘰̂ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨. 𝘛𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘴𝘰𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̣𝘵 𝘥𝘦̉, 𝘮𝘰̣𝘪 𝘨𝘪𝘢́𝘤 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘢́𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤, 𝘤𝘢̉𝘮 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘷𝘪̣ 𝘯𝘨𝘰𝘯 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘴𝘰𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘩𝘢̉𝘰 𝘩𝘢̣𝘯𝘨 𝘣𝘢̣̂𝘤 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘛𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪

Sản phẩm đã xem